Wysokie standardy

Dostarczając najwyższą jakość
usług kładziemy szczególny nacisk na standardy w naszej pracy.

Przede wszystkim bezpieczeństwo​

Małe dziecko musi mieć zapewnioną stałą uwagę, wsparcie czy pomoc osoby dorosłej – zapewnia to warunki do budowania wysokiej jakości relacji między opiekunami i dziećmi. Dlatego bardzo ważny jest właściwy stosunek liczby opiekunów do liczby dzieci.

Wsparcie rodziny​

Kładziemy duży nacisk na szczery kontakt z rodzicami naszych podopiecznych. Współdziałamy w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

Rozwój emocjonalny malucha

Porozumiewając się z dorosłymi, dziecko wprost wyraża swoje pragnienia i potrzeby. Najważniejszą rolą w rozwoju dziecka do lat 3 pełnią rodzice dziecka.

Ruch i swobodna zabawa

Ruch i swobodna zabawa jest podstawowym czynnikiem stymulującym rozwój dziecka.

Rozwój motoryczny i intelektualny

Staramy się, aby rozwijać umysł Twojego dziecka i sprawiać, że jakość czasu, który razem spędzamy wzbogacić o nowe wartości. Nauczyć dziecko myśleć i pomagać w wychowywaniu dziecka zdolnego i szczęśliwego.

Przekazać wartości​

Kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych​

Staramy się, aby pielęgnować wrażliwość dziecka oraz podkreślić przynależność do wspólnoty lokalnej, narodowej, europejskiej, globalnej. Tworzyć poprawne relacje w grupie.