Formularz rekrutacyjny

Dobry wybór

Zapisy do żłobka prowadzone są w ciągu całego roku kalendarzowego.
Termin przyjęcia dziecka jest uzależniony od ilości wolnych miejsc w żłobku.

Formularz zgłoszeniowy do żłobka
Uniwerysteckiego maluch.net w Lublinie

  Dane dziecka


  Data urodzenia:


  Dane rodziców

  Mama/Opiekun prawny  Tata/Opiekun prawny  Jestem studentem, doktorantem lub osobą zatrudnioną przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie lub wykonującą zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

  Jestem studentem, doktorantem lub osobą zatrudnioną przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie lub wykonującą zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.

  Jestem osobą zamieszkującą gminę m. Lublin.

  Informacje o stanie zdrowia dziecka

  Proponowana data przyjęcia:

  Inne informacje o dziecku:

  Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym formularzu są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej.