Kadra z sercem

Istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci.

Zaangażowanie i kreatywność

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni wychowawca staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi opiekunowie nieustannie motywują maluszki do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

Wparcie dla rodzica​

Wychowawca jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie żłobkowym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym.

 


ciocia-dorota Ciocia Dorota Agata

Jestem urodzoną optymistką, kreatywną i chętną do działania oraz otwartą na to, co niesie ze sobą życie. Nie boję się wyzwań, a postawione cele realizuję przez zaangażowanie, pracowitość oraz dobrą organizację. Odkąd pamiętam dzieci stanowiły ważną cześć mojego życia zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Doświadczenie zdobyłam podczas studiów pedagogiczno-muzycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbywając liczne praktyki z dziećmi w różnym wieku oraz w moim domu rodzinnym. Praca z maluchami przysparza mi mnóstwa pozytywnej energii i emocji. Obserwując dzieci uczę się od nich optymistycznej postawy do świata, czerpiąc inspirację i motywację do działania.

 


Kadra 1

Ciocia Magda

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Obecnie kontynuuje naukę na tej samej uczelni. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując jako niania oraz w trakcie praktyk w szkołach i przedszkolach. Jestem osobą cierpliwą, opanowaną i uśmiechniętą. W wolnych chwilach uwielbiam czytać książki.

 

Kadra 2Ciocia Karolina

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz kurs na opiekuna w żłobku. Od zawsze miałam kontakt z dziećmi będąc w zespole muzycznym i opiekując się młodszymi członkami zespołu podczas licznych wyjazdów i koncertów. Doświadczenie zdobywałam podczas praktyk w szkole oraz podczas prywatnej opieki nad dziećmi z najbliższej rodziny. Gram na skrzypcach oraz flecie prostym. Cechuje mnie odpowiedzialność, zaangażowanie, cierpliwość, miłe przysposobienie i otwartość do dzieci. Najważniejsze jest dla mnie obserwowanie ich rozwoju, wyciąganie wniosków i na tej podstawie dalszą praca. Uśmiech dzieci jest dla mnie największą radością i satysfakcją. Obserwacja ich rozwoju, zmian jakie zachodzą dają mi motywację do dalszej pracy.

 


Kadra 3Ciocia Agnieszka

Z wykształcenia jestem magistrem pedagogiki szkolnej i opiekuńczej. Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas pracy jako niania, animator zabaw dziecięcych oraz pracy w przedszkolu. Od zawsze bardzo lubiłam dzieci i pracę z dziećmi. Daje mi to dużo radości i pokazuje, że warto cieszyć się nawet z małych rzeczy. Każde dziecko jest inne i wyjątkowe dlatego staram się podchodzić do każdego maluszka indywidualnie. Jestem osobą odpowiedzialną, cierpliwą, ciepłą z poczuciem humoru. Prywatnie jestem spełnianą mamą dwójki dzieci, które każdego dnia poszerzają moja wiedzę w procesie wychowawczym.

 

Kadra 4Ciocia Dominika

Z wykształcenia jestem pedagogiem opiekuńczo-wychowawczym. Licencjat ukończyłam ze specjalizacją terapii pedagogicznej, a tytuł magistra z profilaktyką społeczną. Od zawsze lubiłam zajęcia plastyczne, dlatego też posiadam kurs z arteterapii – terapii sztuką w pracy z dziećmi i młodzieżą. Chętnie korzystam z arteterapii i jej różnych odłamów w pracy z grupą. W wolnym czasie uwielbiam czytać książki oraz wykonuję ozdoby z serwetek do przyozdobienia rodzinnego stołu. Jestem osobą, która lubi współpracę i dobrą atmosferę. W pracy z dziećmi cenię najbardziej rozwój – swój i najmłodszych.

 

Kadra 5Ciocia Asia

Z wykształcenia jestem absolwentką studiów licencjackich z Pedagogiki specjalnej, a tytuł magistra uzyskałam z Pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i profilaktyki społecznej na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej. Doświadczenie zdobyłam podczas praktyk, wolontariatów oraz stażu, między innymi w Domu Dziecka, Bursie szkolnej czy Szkole Podstawowej i Ponadpodstawowej. Praca w żłobku od zawsze była moim marzeniem, gdyż daje ogrom radości i satysfakcji. Uśmiech dziecka, jego rozwój i akceptacja oraz zaufanie rodziców jest najpiękniejszą nagrodą za trud i moje zaangażowanie.

 

Kadra 6

Ciocia Kamila

Jestem absolwentką studiów licencjackich na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na kierunku Położnictwo. Doświadczenie zdobyłam w trakcie licznych praktyk, które odbywałam w wielu placówkach takich jak żłobki, szkoły, przychodnie, szkoły rodzenia oraz szpitale. W szpitalach również poznałam każdy oddział, od SOR – u, przez wcześniaki, trakt porodowy, neonatologię po pediatrię i inne. Mam zdolności manualne, uwielbiam rysować i rozwijać się plastycznie, a przy okazji tworzyć razem z dziećmi i obserwować ich rozwój. Lubię śpiewać i tańczyć co pomaga mi w pracy i znacznie ją ułatwia. Jestem pozytywną osobą, a dzieci dają tyle pozytywnej energii i ciepła, że można się od nich wiele nauczyć. Praca z dziećmi daje mi spełnienie, każdego dnia mogę obserwować jak się rozwijają i kształtują.

 

Kadra 7Ciocia Kasia

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a także Szkołę Muzyczną I st. w Świdniku. Uważam się za osobę ciepłą, kreatywną oraz pozytywnie nastawioną do życia. W pracy liczy się dla mnie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do rozwoju dziecka poprzez zabawy ruchowe, czytanie czy zajęcia plastyczne.