Kurs

OPIEKUN
W ŻŁOBKU

Inspirujemy jak zostać lepszym wychowawcą.

Co daje kurs opiekun w żłobku?

Wiemy, jak ważna jest odpowiednio wykształcona i zaangażowana kadra,
dlatego stworzyliśmy pierwszy na rynku kurs prowadzony przez praktyków.
Wszyscy prowadzący to osoby z dużym doświadczeniem,
które na co dzień pracują
z dziećmi w wieku do lat 3. 

 

Termin najbliższego szkolenia – lipiec 2023

W ramach kursu uzyskujesz nie tylko formalne wykształcenie
potwierdzone certyfikatem
wydanym na podstawie decyzji Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
ale co najważniejsze praktyczną wiedzę.

Skupiliśmy w naszym zespole specjalistów z zakresu pedagogiki,
psychologii, logopedii, muzykoterapii,
pozytywnej dyscypliny, czy ratownictwa medycznego.

Kurs daje kwalifikacje do pracy w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, takich jak żłobki, kluby dziecięce czy dzienni opiekunowie.

Partner Kursu

Program kursu

Program kursu opiekun w żłobku obejmuje:

Zakres programowy 280-godzinnego szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmuje następujące bloki tematyczne:

 

1) Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki

a) adaptacja jako rezultat rozwoju,

6 h

20 h

b) przebieg rozwoju jednostki w cyklu życia,

5 h

c) uwarunkowania procesu rozwoju jednostki,

3 h

d) osiągnięcia rozwojowe w poszczególnych etapach życia jednostki;

6 h

2) rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa

 

a) zadania rozwojowe w okresie niemowlęcym i po niemowlęcym,

5 h

25 h

b) aspekty rozwoju dziecka — charakterystyka zmian w zakresie rozwoju poznawczego, psychospołecznego i motorycznego na poszczególnych etapach życia dziecka,

7 h

c) źródła szans i zagrożeń dla rozwoju dziecka w wieku do lat 3,

7 h

d) neurologiczne podstawy rozwoju dziecka,

3 h

e) mechanizmy rozwoju dziecka

3 h

3) stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka

 

a) rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka,

5 h

120 h

b) planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa),

20 h

c) kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka,

25 h

d) opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się,

25 h

e) zabawa jako podstawowa forma aktywności

dziecka — zabawy eksploracyjne, muzyczne,

rytmiczne, plastyczne i techniczne,

25 h

f) wprowadzanie dziecka w kulturę,

10 h

g) budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi

za rozwój dziecka;

10 h

4) kompetencje opiekuna dziecka

a) odpowiedzialność prawna opiekuna,

10 h

35 h

 

b) podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie

dziecku pierwszej pomocy),

5 h

c) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,

10 h

d) umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

6 h

e) emisja głosu;

4 h

 

Najczęściej zadawane pytania

Tak, kurs podnosi kwalifikacje i uprawnia do pracy z dziećmi do lat 3.

Kurs Opiekun w żłobku trwa 280 godzin. To zajęcia teoretyczne o oraz praktyczne.

Zajęcia stacjonarne odbywają się na WSPA Lublin oraz w przestrzeni Żłobka Uniwersyteckiego maluch.net

Uczestnicy kursu samodzielnie wybierają miejsce praktyk. Organizator kursu oferuje pomoc w znalezieniu miejsca praktyk.

Dołącz do społeczności ludzi z sercem,
która pomaga być wychowawcą.

Rekrutacja (parter – pokój 026)
Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pokój 105)
szkolenia@wspa.pl
tel. 81 452 94 74

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.