Istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci.

Wychowawca jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie żłobkowym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym.

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu dziecka pełni wychowawca staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi opiekunowie nieustannie motywują maluszki do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.


ciocia-dorota Ciocia Dorota Agata

Jestem urodzoną optymistką, kreatywną i chętną do działania oraz otwartą na to, co niesie ze sobą życie. Nie boję się wyzwań, a postawione cele realizuję przez zaangażowanie, pracowitość oraz dobrą organizację. Odkąd pamiętam dzieci stanowiły ważną cześć mojego życia zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. Doświadczenie zdobyłam podczas studiów pedagogiczno-muzycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbywając liczne praktyki z dziećmi w różnym wieku oraz w moim domu rodzinnym. Praca z maluchami przysparza mi mnóstwa pozytywnej energii i emocji. Obserwując dzieci uczę się od nich optymistycznej postawy do świata, czerpiąc inspirację i motywację do działania.


Ciocia Kasia

Jestem absolwentką wydziału Pedagogiki i Psychologii na UMCS z tytułem magistra pedagogiki przedszkolnej z wczesnoszkolną. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam głównie dzięki pracy w brytyjskim przedszkolu gdzie zajmowałam się dziećmi w wieku od 11 miesięcy do 4 lat. Cechuje mnie pogodna osobowość, cierpliwość i ciekawość świata. W pracy z dziećmi najważniejszy jest dla mnie ich uśmiech i wieloaspektowy rozwój. Prywatnie jestem miłośniczką podróży i muzyki granej na żywo.


Ciocia Jola

Z zaangażowaniem, pasją i uśmiechem podchodzę do pracy z dziećmi, każdy ich sukces jest dla mnie powodem do radości. Jestem osobą ambitną, kreatywną, o pogodnym usposobieniu. Tytuł magistra uzyskałam na UMCS kończąc psychologię rodziny oraz pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą z terapią pedagogiczną, a doświadczenie zdobyłam podczas odbywania praktyk psychologiczno-pedagogicznych. W wolnej chwili spędzam czas z rodziną, kolekcjonuję słonie oraz zajmuję się nail artem.


Ciocia Kasia

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a także Szkołę Muzyczną I st. w Świdniku. Uważam się za osobę ciepłą, kreatywną oraz pozytywnie nastawioną do życia. W pracy liczy się dla mnie przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa oraz odpowiednich warunków do rozwoju dziecka poprzez zabawy ruchowe, czytanie czy zajęcia plastyczne.

 


Ciocia Ola

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku położnictwo na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jestem osobą cierpliwą, wyrozumiałą, odpowiedzialną i spokojną. Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Lubię wyszukiwać ciekawe zabawy, a następnie realizować swoje pomysły z najmłodszymi.


Ciocia Ania

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS W Lublinie na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Praca z dziećmi od zawsze była moją
pasją, sprawiała mi mnóstwo radości i satysfakcji, dlatego właśnie postanowiłam zdobyć wykształcenie w tym kierunku. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas licznych praktyk studenckich z dziećmi w różnym wieku oraz zajęć prowadzonych w ramach wolontariatu w świetlicy. W pracy z maluchami bardzo istotne jest dla mnie wspieranie ich naturalnej, wrodzonej ciekawości świata oraz stworzenie warunków do rozwoju kreatywności i twórczego myślenia.


Ciocia Iza

Ukończyłam studia licencjackie – pedagogika opiekuńcza, studia magisterskie – pedagogika wczesnoszkolna na wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas licznych praktyk studenckich, udziału w wolontariacie, wyjazdów kolonijnych jako opiekun, stażu w domu dziecka, a także w pracy w przedszkolu. Jestem osobą otwartą i pozytywnie nastawioną do świata. Praca z dziećmi sprawia mi mnóstwo przyjemności. Uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie najważniejszy.

 


Ciocia Gosia

Ukończyłam studia o kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością oligofrenopedagogika i pedagogika przedszkolna na UMCS. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując w przedszkolu, odbywając liczne praktyki studenckie oraz z własnego życia rodzinnego. Jestem osobą cierpliwą, odpowiedzialną i kochającą dzieci. Od zawsze marzyłam żeby z Nimi pracować, ponieważ jest to moją pasją i powołaniem. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne – dlatego do każdego z nich podchodzę indywidualnie, uwzględniając indywidualne możliwości. Z wielką troską i wrodzoną łagodnością buduję atmosferę, w której dzieci czują się swobodnie. Każdy dzień spędzony w żłobku jest dla mnie wyjątkowy i pełen nowych doświadczeń zawodowych.

 


Ciocia Martyna

W roku 2013 uzyskałam tytuł magistra z zakresu pedagogiki przedszkolnej z terapia pedagogiczna na Pedagogium Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Całe swoje zawodowe życie związałam z dziećmi, począwszy od praktyk, które odbywałam w oddziale przedszkolnym, poprzez wychowawstwa w prywatnych żłobkach, aż do pracy w międzynarodowym przedszkolu językowym gdzie przez 5 lat pracowała jako nauczyciel wychowawca tworząc autorskie programy edukacyjne. Praca z dziećmi to moja pasja. Pomoc dzieciom w nabywaniu przez nie nowych umiejętności, rozwijanie ciekawości, wyobraźni, przy jednoczesnym uwzględnianiu indywidualności to cel mojej pracy, a uśmiech i radość dziecka jest największa nagrodą.

 


Ciocia Ania

Jestem absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką Marii Montessori. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w żłobku oraz przedszkolu. Praca z dziećmi stała się moją pasją, która sprawia mi dużo satysfakcji i spełnienia zawodowego. W swojej pracy z najmłodszymi kieruje się złotą myślą Marii Montessori: „Pozwól mi zrobić to samemu”. Poprzez swoje zaangażowanie i zapał do pracy staram się, aby każdy dzień dziecka w żłobku był wyjątkowy i niepowtarzalny, a dziecko mogło rozwijać się poprzez własne doświadczenia. Wspierając jego samodzielność, wszechstronny rozwój i twórczą aktywność pragnę aby dziecko radziło sobie z zadaniami jakie podejmie w przyszłości.

 


Ciocia Basia

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Pedagogiki o specjalnosci terapia pedagogiczna na Katolickim Uniwersytetcie Lubelskim Jana Pawła II. Wiedzę i doświadczenie zdobywałam podczas licznych praktyk z dziećmi w różnym wieku.
Cechuje mnie otwartość, kreatywność i zaangażowanie. Praca z dziećmi jest dla mnie nie tylko pracą, ale przede wszystkim pasją. Staram się dbać o ich wszechstronny rozwój, uwzględniając przy tym indywidualność każdego dziecka.